Termeni și Condiții

REGULAMENTUL PRIVIND ORGANIZAREA CONCURSULUI

PE PLATFORMA FACEBOOK DIN PARTEA M.C.F.-ENGROS SRL

 

1.DISPOZIȚII GENERALE

1.1.Prezentul regulament stabileşte condiţiile generale cu privire la organizarea concursurilor desfășurat de către M.C.F.-ENGROS SRL în cadrul platformei de socializare Facebook. Prevederile prezentului regulament sunt reglementate de de art.2 alin.(1) lit. c) din Legea RM Nr. 284 din 22.07.2004 privind comerţul electronic și alte acte normativ-legislative de rigoare.

1.2. Prezentul Regulamentul va fi plasat pe site-ul companiei www.mcf.md și plasat pentru informarea publicului pe platforma de socializare Facebook a companiei, în vederea respectării regulilor stabilite de Facebook și respectării principiului liberei participări la promoțiile organizate de M.C.F.-ENGROS SRL din partea doritorilor. M.C.F.-ENGROS SRL, își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament și își asumă responsabilitatea pentru orice încălcare a regulamentului impus de Facebook sau a legislației în vigoare. 

 

2. NOŢIUNI UTILIZATE

2.1. Organizător - în temeiul prezentului Regulament este M.C.F.-ENGROS SRL, cu sediul în: Mun.Chișinău, str.Ismail, 112/1, Cod fiscal: 1002600008119. M.C.F.-ENGROS SRL nu este în nici un fel afiliat cu Facebook.

2.2. Participant la concurs - orice persoană fizică, client ordinar, sau client fidel al M.C.F.-ENGROS SRL care îndeplinește condițiile concursului stabilite de prevederile prezentului Regulament.

        3.CONDIȚII DE PARTICIPARE

3.1. Concursul organizat de M.C.F.-ENGROS SRL se adresează tuturor persoanelor fizice de pe teritoriul Republicii Moldova care au împliniți la momentul cincursului vârsta de 18 ani, dețin un cont de Facebook valabil.

3.2. În calitate de condiții obligatorii pe care trebuie să le respecte toți participanții se enumeră următoarele: like, share și comentariu la postarea realizată din partea M.C.F.-ENGROS SRL.

3.3. Persoanele care participă la concursul organizat de M.C.F.-ENGROS SRL, sunt obligate să respecte toate regulile concursului organizat de M.C.F.-ENGROS srl cât și reglementările stabilite de rețeaua de socializare Facebook. 

 

4. DURATA CONCURSULUI

4.1. Concursul se desfășoară din data 19.07.2021 și durează până la data de 04.08. 2021.

4.2. Participările care au fost realizate după termenul indicat la pct.4.1. a prezentului Regulament nu vor fi luate în considerare și apreciate drept nule.

 

5. MECANISM DE PARTICIPARE

5.1. Participarea la concursul organizat de M.C.F.-ENGROS SRL se realizează inițial prin respectarea din partea persoanelor a pct.3.1. din Regulament, precum și următorii pași:

– să intre pe pagina de Facebook a M.C.F.-ENGROS SRL;

– să dea like postării concursului să răspundă într-un comentariu la postare indicând răspunsul corect.

5.2. Participarea poate fi realizată o singură dată. MCF-ENGROS SRL își rezervă dreptul de a descalifica orice persoană care nu respectă prezentul regulament. Nu sunt acceptate participările multiple prin utilizarea metodelor frauduloase.

 

6. PREMIEREA PARTICIPANȚILOR

6.1. Concursul organizat de M.C.F.-ENGROS SRL include o serie de premii, prezentate în următoarea ordine:

1) Premiul Categoria I – JEACA SPORT

 

 

6.2. Premiile stabilite la pct.6.1, nu se acceptată a fi substituite prin sume de bani sau cu alte premii (mai puțin în situații de cazuri fortuite). Premiul nu este transferabil altor persoane.

6.3. Premiul va fi ridicat de către câștigător personal din cadrul magazinului MCF-ENGROS SRL amplasat pe adresa: Mun.Chișinău, str.Ismail 112/1 în termen de pina la 7 zile lucrătoare de la data anunțării câștigătorilor.

6.4. Câștigătorul va fi anunțat pe pagina de Facebook MCF-ENGROS SRL.

 

7. ȘANSA DE CÂȘTIG

7.1. Șansa de câștig a participanților depinde de numărul participanților și de respectarea din partea acestora a condițiilor prezentului regulament.

 

8. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

8.1. M.C.F.-ENGROS SRL este operator de date cu caracter personal și asigură prelucrarea datelor personale în conformitate cu prevederile Legii RM Nr.133 din 08.07.2016 privind protecția datelor cu caracter personal. Odată participând la concursul organizat participanții își exprimă consimțământul ca datele lor cu caracter personal să fie prelucrate de M.C.F.-ENGROS SRL  în vederea organizării concursului declarat.

8.2. Datele personale a participanților la concursul organizat vor fi folosite în scopul publicității și anunțării câștigătorilor.

 

9. TERMENI ȘI CONDIȚII

9.1. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau anula campania/concursul, dacă se constată situații privind fraudarea participării și dacă este pusă în pericol administrarea concursului, cât și securitatea și corectitudinea desfășurării acestuia.

9.2. Organizatorul își rezervă dreptul de a descalifica orice participant care încearcă să fraudeze sau fraudează concursul.

9.3. Toți participanții la concursul organizat, sunt obligați să respecte normele de conduită socială, să evite limbajul necenzurat, înjurii și alte comportamente care aduc atingere participanților, M.C.F.-ENGROS SRL cât și altor subiecți.  

 

10. ÎNCETAREA CONCURSULUI

10.1. Concursul organizat de M.C.F.-ENGROS SRL va înceta la data de 03.08.2021 orele 14:00.

10.2. Anunțarea rezultatelor va fi realizată la data de 04.08.2021 orele 16:00 pe pagina oficiale de Facebook a M.C.F.-ENGROS SRL.

10.3.Concursul va înceta înaintea termenelor stabilite de prevederile prezentului Regulament, în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră.

 

11.DISPOZIȚII GENERALE

11.1. Prezentul Regulament întră în vigoare de la data aprobării lui.

11.2. Prezentul Regulament poate fi consultat public pe pagina oficială de Facebook a M.C.F.-ENGROS SRL, de către toți urmăritorii paginii.

11.3. Prezentul Regulament este alcătuit din 4 file.

Comanda un apel

Pentru a comanda un apel, completați câmpurile. Vă vom contacta în curând!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Ducimus, ex.